19 okt 2015

19 okt 2015

Aanbod

By:

Hulpverlening

Psychologenpraktijk Hermans is gecertificeerd voor alle ambulante GGZ- hulp. Uw zorgverzekering maakt daarbij een onderscheid tussen Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. Dit onderscheid is niet altijd even duidelijk, maar in de praktijk kunnen we beide vormen van zorg als volgt omschrijven:

Basis GGZ

Bij Basis GGZ (voorheen: eerstelijnspsychologie) gaat het om kortdurende hulp (ca. 8 zittingen) die gericht is op vermindering van duidelijk omschreven klachten. Dat kunnen gezondheidsklachten zijn als (stemmingsproblemen, angsten, spanningsklachten, lichamelijke problemen) of klachten op het werk of binnen de relatie. De Basis GGZ hulp kan bestaan uit enkele advies-consulten en uit een gestructureerde en klachtgerichte behandeling. Vanwege haar ruime ervaring heeft Psychologenpraktijk Hermans veel kennis over diverse psychische klachten, welke zijn opgenomen in brochures en publicaties. Behandeling vanuit de Basis GGZ is vanwege de beperkte duur sterk gestructureerd. Vooraf worden in overleg de doelen bepaald, waarna u met behulp van enkele technieken werkt aan beheersing van de klachten. Bij Basis GGZ wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie.

Gespecialiseerde GGZ

Psychologenpraktijk Hermans is een BIG-geregistreerde praktijk voor klinische psychologie en psychotherapie. Ze is daardoor gecertificeerd voor het bieden van Gespecialiseerde GGZ. Deze wordt minder strak begrensd en het gaat dan gewoonlijk om langerdurende hulp. De behandeling is minder klachtgericht en meer persoonsgericht. De klachten of problemen waarvoor hulp zoekt, worden gezien in hun samenhang met uw persoonlijkheid en/of de sociale setting waarin u leeft (relatie, gezin, werk). De geboden behandeling vindt plaats in nauw overleg met u, en kan iets minder gestructureerd van opzet zijn. Er wordt daarbij gezocht naar een synthese tussen klachten/problemen, persoon en effectiviteit: de therapie moet aansluiten bij de klachten, ze moet voor u als persoon acceptabel zijn, en ze moet leiden tot resultaten.

Psychotherapeutische methoden

Bij Psychologenpraktijk Hermans worden verschillende psychotherapieën toegepast, maar wordt vooral gebruik gemaakt van:

Cognitieve gedragstherapie (CGT) en Rational emotive therapy (RET)

Bij Cognitieve gedragstherapie (Cgt) en Rational emotive therapy (Ret) wordt sterke nadruk gelegd op de samenhang tussen denken, voelen en handelen. De behandeling begint gewoonlijk met een klachtanalyse, en vervolgens leert u hoe u psychische klachten kunt verminderen door gebruik te maken van duidelijk omschreven technieken. CGT en RET wordt gebruikt bij de behandeling emotionele problemen (angsten, depressies, woedegevoelens, etc) en helpt u om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor uw gevoelsleven. Eventueel kunnen deze (tijdelijk) gecombineerd worden met het gebruik van medicatie.

Voor uitgebreide informatie over (brain-based) cognitieve gedragstherapie kunt u terecht op de website http://www.brainbasedcognitivebehaviortherapy.nl

Voor uitgebreide informatie over Rational emotive therapy kunt u terecht op de website www.rationeelemotievetherapie.nl

Schemagerichte therapie

Als uw klachten al zeer lange tijd bestaan, en mogelijk samenhangen met ontwikkelingen in uw kindertijd en jeugd, kan Schematherapie geïndiceerd zijn. Bij Schemagerichte therapie wordt namelijk gekeken naar een samenhang tussen klachten en een problematische sociaal-emotionele ontwikkeling. Schematherapie is onder meer aantoonbaar effectief bij de behandeling van borderline problematiek. Maar ook bij andere aanhoudende psychische klachten vindt deze haar toepassing.

EMDR

Eyemovement Desensitisation Reprocessing (EMDR) is oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van trauma’s, maar wordt inmiddels ook toegepast bij angstklachten en chronische pijn. Informatie over emdr treft u aan op de website http://www.emdr.nl

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een aanvulling op andere psychotherapieën, en blijkt in de praktijk effectief bij de behandeling van klachten als: angsten, stemmingsstoornissen en chronische pijnklachten. Een specifieke toepassing ervan is zelfhypnose.

Inzichtgevende psychotherapie

Bij inzichtgevende psychotherapie krijgt u inzicht in de samenhangen tussen huidige gedragspatronen en uw persoonlijke ontwikkeling. Inzichtgevende psychotherapie maakt onder meer gebruik van elementen uit de psychoanalyse, de jungiaanse psychotherapie en de individualpsychologie van adler. Bij inzichtgevende psychotherapie wordt vaak minder direct gewerkt aan gedragsverandering, maar krijgt u inzicht in onbewuste motieven achter uw gedrag en delen van uw persoonlijkheid waar u gewoonlijk weinig bij stilstaat.

E-Health:

Psychologenpraktijk Hermans maakt gebruik van e-health. Bij de behandeling van psychische klachten krijgt u per mail zeer gerichte informatie over uw klacht, en wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van opdrachten en oefeningen die u per mail worden aangeleverd.

Bedrijfszorg

Psychologenpraktijk Hermans heeft ook een gericht aanbod aan bedrijven en instellingen. Als u informatie wilt lezen over het aanbod ten behoeve van bedrijfszorg, klik dan hier.

Opleiding

Voor informatie betreffende opleiding klikt u hier.