19 okt 2015

19 okt 2015

Aanmelden

By:

Voor de aanmelding kunt u gebruik te maken van het inschrijfformulier. Dit formulier kunt u hieronder invullen  en verzenden, of u kunt het telefonisch opvragen. In het laatste geval dient het formulier ingevuld en ondertekend te worden geretourneerd.

Er wordt veel waarde gehecht om een wachtlijst te voorkomen. Psychologenpraktijk levert Of van een wachtlijst sprake is, kunt u vaststellen De actuele stand van zaken wordt maandelijks doorgegeven aan Vektis (www.vektis.nl).

Voor aanmelding bij de praktijk is een verwijzing door de huisarts niet altijd noodzakelijk. Als u de kosten vergoed wilt krijgen via uw ziektekostenverzekering dan kan zo’n verwijzing wel noodzakelijk zijn. Ook andere artsen (arbo-arts of medische specialist) kunnen een medische indicatie geven. Inhoudelijk overleg met de verwijzer vindt slechts plaats, indien u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven via het inschrijfformulier.

Let op: De financiering van de geestelijke gezondheidszorg maakt een onderscheid tussen Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. Op de verwijzing zal duidelijk aangegeven moeten worden waar het in uw geval om gaat

  Uw naam (verplicht)

  Uw voorletters

  Uw geboortedatum

  Uw BSN nummer

  Uw adres

  Uw postcode

  Uw woonplaats

  Uw telefoonnummer vast

  Uw telefoonnummer mobiel

  Uw e-mail (verplicht)

  Uw beroep

  Uw huisarts

  Uw zorgverzekering

  Uw relatienummer zorgverzekering