19 okt 2015

19 okt 2015

Informatie

By:

Tijden voor afspraken:

Afspraken voor gesprekken kunnen gemaakt worden tussen 8.00 en 18.15. Op beperkte schaal is het eveneens mogelijk om ’s avonds af te spreken. In individuele gevallen kunnen er afspraken worden gemaakt voor acute telefonische consultatie. Echter voor crisiscontacten kunt u het beste uw huisarts of de crisisdienst GGZ-instelling in uw regio raadplegen.

Behandelplan:

Bij aanvang van de behandeling wordt een behandelplan opgesteld, waarin behandeldoelen en therapieaanbod op elkaar worden afgestemd. Er wordt met u ook een overeenkomst gesloten, waarin de betaling als een van de randvoorwaarden voor de behandeling beschreven staat.
Om een voorbeeld van een behandelplan te zien, klik hier.

Kosten:

Psychologenpraktijk Hermans heeft geen contracten met zorgverzekeringen, en opereert daarmee buiten de reguliere GGZ. De kosten voor consulten zijn geheel voor eigen rekening.

Verhindering:

Gemaakte afspraken zijn in principe bindend (wederzijds). Als er zeer zwaarwegende omstandigheden zijn, kan daar in onderling overleg van afgeweken worden. Dit overleg dient minimaal 2 dagen vooraf plaats te vinden. Uw zorgverzekering vergoedt geen no-show! Er worden geen kosten in rekening gebracht bij verhindering.

Wetgeving en Klachten:

Om de wetgeving betreffende privacy te raadplegen, klik hier.
Om wetgeving en richtlijnen met betrekking tot klachten te raadplegen, klik hier.