10 dec 2015

10 dec 2015

Bedrijfszorg

By:

Bedrijfszorg

Psychologenpraktijk Hermans heeft een zeer gericht aanbod aan bedrijven en instellingen. Dit aanbod bestaat uit individuele coaching en het verzorgen van trainingen. De doelstelling van deze activiteiten is mensen te helpen om optimaal functioneren in hun werk.

Individuele coaching

Bij de individuele coaching wordt vooraf vooral een coachingscontract opgesteld, waarin de doelen worden geconcretiseerd. Deze doelen sluiten aan bij de functie-eisen van de cliënt. Ook worden vooraf afspraken gemaakt over de frequentie, de duur en de evaluatie van het coachingstraject.

Trainingen

Psychologenpraktijk Hermans heeft enkele trainingen ontwikkeld die de deelnemers helpen om hun functioneren op het werk te verbeteren. Deze trainingen kunnen op locatie worden aangeboden. De volgende trainingen behoren tot het standaard-aanbod:

Rationele Effectiviteits training (RET)

In deze training maakt u kennis met RET en leert u deze toe te passen op uw eigen functioneren. Het uitgangspunt van de RET is de centrale plaats van gedachten binnen ons functioneren. Dit inzicht wordt door Ellis ook wel het ABC-model genoemd: hoe we ons voelen en hoe we handelen (C) in bepaalde situaties (A) hangt sterk samen met hoe we denken (B). Ons functioneren kan belemmerd worden door onjuistheden en ondoelmatigheden in ons denken. Binnen RET spreken we van irrationele gedachten. Ook het omgekeerde geldt: we kunnen ons functioneren verbeteren door ons gevoelsleven en handelen te laten sturen door rationele gedachten. In de Rationele Effectiviteits Training maakt u kennis met de theorie en praktijk van RET op het werk.

Optimaal functioneren

De cursus is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in optimaal functioneren op het werk. Een geestelijke fitness training voor beginners en gevorderden. In de cursus worden de belangrijkste geestelijke fitness technieken gecombineerd tot een zes stappen plan en ontdekt u hoe u optimaal functioneren op het werk kunt combineren met vergroting van de kwaliteit van leven. 

Aanvullende informatie over deze cursus kunt u bestellen.