12 okt 2015

12 okt 2015

Welkom

By:

palen

Psychologenpraktijk Hermans is een zelfstandige praktijk en valt voor vergoedingen via uw zorgverzekering zowel onder de Basis- GGZ (Eerstelijnspsychologie) als de Gespecialiseerde GGZ (psychotherapie). De zorgverlening wordt gekenmerkt door

Kwaliteit: de hulpverlening voldoet aan alle kwaliteitseisen die er vanuit de opleidingen en beroepsgroepen worden gesteld. Bij de behandeling van psychische klachten worden de Richtlijnen gehanteerd die zijn vastgesteld voor de GGZ. De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Privacy: in de hulpverlening wordt hoge prioriteit gegeven aan respect voor privacy. Er wordt zonder uw toestemming geen gegevens aan anderen verstrekt.

Clientvriendelijkheid: in de zorgverlening wordt u als client maximaal betrokken bij de geboden hulp. U krijgt duidelijke informatie over de inhoud van een behandeling, en datgene wat u van de hulpverlener wel en niet kunt verwachten.

Specialismen: Psychologenpraktijk Hermans is gespecialiseerd in de behandeling van angstklachten, stemmingsstoornissen, psychosomatische klachten, dwangklachten cq. storende gewoontes en burnout-klachten.

Integrale benadering: bij de behandeling van psychische klachten wordt uitgegaan van een integrale aanpak. Klachten worden gezien als resultaat van biologische, psychologische en sociale factoren.

Deze website biedt aan clienten en verwijzers een beknopt overzicht van de dienstverlening. U kunt zich via deze website aanmelden voor hulp, of u kunt contact opnemen voor nadere informatie.

awesomewplk