12 okt 2015

12 okt 2015

welkom op deze website

By:

 

Het is waarschijnlijk de belangrijkste ontdekking van de medische psychologie: jouw emotionele welzijn wordt voor een belangrijk deel bepaald door hoe je brein functioneert. Dat betekent, dat veel psychische klachten (zoals angststoornissen, depressies, verslavingen, dwangmatigheden) voortkomen uit een verstoord brein. Laat ik je meteen geruststellen: Dit betekent niet, dat jij gestoord bent, als je last hebt van deze klachten. Het betekent dat jouw brein jou in de weg staat. Je kunt wat dit aangaat de vergelijking maken met andere organen. Ook je maag of darmen kunnen verstoord functioneren. Dit maakt jou niet tot een gestoord persoon. Een verstoord brein heeft wel heel specifieke gevolgen. Jouw brein is namelijk een heel bijzonder orgaan. Het geeft je de mogelijkheid om te voelen, te denken, de verbeelden, en het is de plek waar je handelen wordt gestuurd. Als je brein in haar functioneren wordt verstoord, uit zich dat in een verstoord gevoelsleven, cognitieve problemen en in verminderde controle over je handelen. Lastig…. omdat je beter af bent met een brein dat optimaal functioneert.

Maar er is goed nieuws! Je kunt het functioneren van je brein verbeteren. Ofschoon je geen volledige controle over je brein hebt, heb je wel invloed op de wijze waarop het functioneert. De therapie die jou daartoe uitnodigt is BREINGERICHTE PSYCHOTHERAPIE. Ze is gebaseerd op belangrijke inzichten uit de neurowetenschappen en gedragswetenschappen.

Psychologenpraktijk Hermans is een expertisecentrum voor breingerichte psychotherapie. Haar belangrijkste activiteiten zijn: studie van, publicaties over en consultaties in breingerichte psychotherapie. Het gaat daarbij vooral om de vraag: hoe kan ik de kwaliteit van mijn leven vergroten. Je leeft in een wereld, die constant in beweging is. Veruit de meeste dingen die op je pad komen, heb je niet onder controle. Maar je hebt wel invloed op hoe je naar dingen kijkt, hoe je denkt, wat je voelt, en welke keuzes je maakt. Een gezond brein stelt je in staat om wegwijs te worden in deze wereld. Het is het kompas waarop je kunt vertrouwen bij de levensreis die je maakt. De psychologische consultaties hebben onder meer betrekking hebben op persoonlijke aangelegenheden (keuzedilemma’s, zingeving, toekomstplanning), gezondheidskwesties (emotionele problematiek, hinderlijke gewoontes) of werk (burn-out, persoonlijke effectiviteit). Psychologenpraktijk Hermans biedt deze diensten aan buiten het kader van de gesubsidieerde GGZ. Daardoor is het mogelijk, om optimaal aan te sluiten bij uw persoonlijke wensen, en is uw privacy volledig gegarandeerd.

De consultaties kunnen het karakter hebben van enkele adviesgesprekken, persoonlijke coaching of medische psychotherapie.

awesomewplk