12 okt 2015

12 okt 2015

Welkom

By:

palen

Psychologenpraktijk Hermans is een zelfstandige praktijk en valt voor vergoedingen via uw zorgverzekering zowel onder de Basis- GGZ (Eerstelijnspsychologie) als de Gespecialiseerde GGZ (psychotherapie). De zorgverlening wordt gekenmerkt door

Kwaliteit: de hulpverlening voldoet aan alle kwaliteitseisen die er vanuit de opleidingen en beroepsgroepen worden gesteld. Bij de behandeling van psychische klachten worden de Richtlijnen gehanteerd die zijn vastgesteld voor de GGZ.

Privacy: in de hulpverlening wordt hoge prioriteit gegeven aan respect voor privacy.

Clientvriendelijkheid: in de zorgverlening wordt u als client maximaal betrokken bij de geboden hulp. U krijgt duidelijke informatie over de inhoud van een behandeling, en datgene wat u van de hulpverlener wel en niet kunt verwachten.

Psychologenpraktijk Hermans is de initiatiefnemer van de Angstpoli Nederland, een netwerk van psychologen die specialistische behandeling bieden aan mensen met angstklachten.

Deze website biedt aan clienten en verwijzers een beknopt overzicht van de dienstverlening. U kunt zich via deze website aanmelden voor hulp, of u kunt contact opnemen voor nadere informatie.

awesomewplk