10 dec 2015

10 dec 2015

Behandelplan

By:

Voorbeeld Behandelplan & Behandelsovereenkomst

Op basis van intake adviesgesprek wordt het volgende overeengekomen tussen (naam cliënt) en (naam behandelaar).

 • Probleemomschrijving
  • klachten, symptomen
  • hulpvraag
 • Behandeldoelen
  • op korte termijn
  • op lange termijn
 • In de behandeling zullen de volgende thema’s aan de orde komen:

1. …
2. …
3. …

 • Toegepaste methodieken/behandelmethoden:

1. …
2. …
3. …

Datum start:

Datum evaluatie:

 • Aanvullende afspraken:

1. De behandeling wordt betaald vanuit:

Ziektekostenverzekering
Arbodienst
Werkgever
Cliënt
anders

2. Indien de behandeling door de ziektekostenverzekering vergoed wordt, is de cliënt bekend met regelingen over eigen bijdrage
3. De duur van een zitting bedraagt 45 minuten
4. Bij verhindering dienen afspraken 48 uren van te voren worden afgezegd