10 dec 2015

10 dec 2015

Klachten

By:

Klachten

Procedure:

Als u klachten heeft over de zorgverlening, dan kunt u die in eerste instantie het beste tijdens de zitting inbrengen. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks op te lossen, dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

U kunt contact opnemen met de klachtencommissie van de Zeeuwse Praktijk waarbij Psychologenpraktijk Hermans is aangesloten. Deze commissie kan tussen u en uw behandelaar bemiddelen. Als bemiddeling niet mogelijk is, dan kunt u bij de commissie een klacht tegen de behandelaar indienen. Hopelijk vindt u klacht dan gehoor.

Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u voor klachten betreffende Eerstelijnspsychologie contact opnemen met de klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Als uw klachten betrekking hebben op psychotherapie kunt u contact opnemen met de RVVP (Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten) in uw regio, die onder meer als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen. Bij de NVVP kunt u de namen opvragen van de regionale bemiddelaars.

Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de NVVP (Nederlandse Vereniging Vrijgevestigde Psychotherapeuten) benaderen. Voor de NVVP geldt, dat deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van de Nederlandse PatiĆ«nten & Consumenten Federatie en een lid van de NVVP. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht CliĆ«nten Zorgsector van 1995 – getoetst aan de gedragscode voor psychotherapeuten van de NVP. Vanaf 1 april 1998 vallen psychotherapeuten ook onder het Tuchtrecht op grond van de Wet BIG van 1993. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.