10 dec 2015

10 dec 2015

Klachten

By:

Klachten

Procedure:

Als u klachten heeft over de zorgverlening, dan kunt u die in eerste instantie het beste tijdens de zitting inbrengen. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks op te lossen, dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

U kunt contact opnemen met de klachtencommissie van de Zeeuwse Praktijk waarbij Psychologenpraktijk Hermans is aangesloten. Het secretariaat van de klachtencommissie is gevestigd op Vlissingsestraat 58, 4331 KW Middelburg. Deze commissie kan tussen u en uw behandelaar bemiddelen. Als bemiddeling niet mogelijk is, dan kunt u bij de commissie een klacht tegen de behandelaar indienen. Hopelijk vindt u klacht dan gehoor.

Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u voor klachten betreffende Eerstelijnspsychologie contact opnemen met de klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u contact opnemen met het Centraal Tuchtcollege voor Gezondheidszorg, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.